slide01
slide02
slide03
slide04

Profil

Vi har drevet hestepension 25 år i Farum Vest i Furesø Kommune, Nordsjælland tæt på byen men alligevel i landlige omgivelser med skøn natur.

Vi har kort afstand til dejlige skovområder som Ganløse Ore, Lillevangskoven, Terkelskoven og Nyvang med mulighed for lange skovture. Vi har godt 20 km til Rådhuspladsen i København, 2 km til Farum station og 200 m til nærmeste busholdeplads.

Pensionen er indrettet på en gammel gartneriejendom med rester af gamle læhegn, naturlige hegn og flere træbevoksninger, der skaber læ og skygge for regn og sol.

Vi har 2 ha med græs opdelt i 3 folde, som vi driver intensivt, så der normalt er godt med græs til afgræsning fra april til november. De tre folde bliver omlagt, så de får nyt græs hvert 6. år på hele arealet. Derudover har vi en vinterfold med høhække til udlæg af stråfoder i vintermånederne.

I de ældre gartneribygninger har vi indrettet 8 bokse i tre stalde med arealer fra knapt 6 m2 til knapt 10 m2.

Herudover har vi en stor oplyst ridebane med adgang til springudstyr, strigle og opsadlingsplads, foderrum til krybbefoder, sadel- og udstyrsrum, toilet og vaskerum.